Hoe kan ik God leren kennen? 

God houdt van jou en heeft je speciaal gemaakt voor een relatie met Hem. Hij heeft een prachtig plan met je leven en Hij wil er voor je zijn om jou een hoopvolle toekomst te geven. Een doel in het leven!

Je kan hem persoonlijk leren kennen! 

Maar hoe kan het dan dat heel veel mensen God niet ervaren en dat Hij ver weg en onpersoonlijk lijkt te zijn? 

De bijbel zegt dat alle mensen gezondigd hebben. ‘Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid’ (Romeinen 3 vers 23)

En ook... 

Nee, het ligt aan jullie zonden. Zij staan als een muur tussen jullie en God Het zijn jullie zonden die God beletten je te horen.’ (Jesaja 59 vers 2)

 

Separation

God is volmaakt (perfect) en heilig. God en zonde kunnen hierdoor niet samengaan. Het is net als water en olie. Door zonde is de relatie met God verbroken. Onze zonde scheidt ons van God. Op een dag komen alle mensen voor God te staan en door de zonde hebben wij een probleem. God is een liefdevolle God, maar ook een eerlijke rechter. Hij zal de mens oordelen om de zonde. De straf voor zonde is dood en voor eeuwig verwijderd zijn van God op een verschrikkelijke plek.

Elk mens heeft dus een serieus probleem... 

Misschien denk je nu; ‘Maar ik ben een goed mens, en ik doe toch ook genoeg goede dingen?’ of misschien denk je; ‘Ik ben religieus en ik ga al naar de kerk’. Dit zijn natuurlijk goede dingen, maar niets van dat alles kan de scheiding overbruggen. Goede dingen kunnen de zonde niet opheffen.  

Gelukkig is er een oplossing... 

Jezus is Gods oplossing! 

God wil ons helemaal niet straffen, want hij Houdt van de mensen die hij heeft gemaakt, hoe ver wij ook bij Hem vandaan zijn gegaan. God wil de relatie met ons helemaal herstellen en daarom is Hij zelf met de oplossing gekomen voor ons probleem. Uit liefde voor ons stuurde Hij Jezus, zijn enige Zoon, naar de aarde. Alle straf die wij verdiend hadden droeg Jezus aan het kruis, door vrijwillig alle zonde op zich te nemen en te sterven aan dat kruis. Jezus, die zonder zonde was droeg alle zonde van de mensen, om deze mee te nemen in de dood. Na drie dagen stond Jezus op uit de dood, omdat de dood geen vat op Hem had want Hij zelf is zonder zonde! Hij is overwinnaar over zonde en dood! Zo heeft Jezus alles weggenomen wat scheiding heeft gebracht tussen God en mensen.  

De bijbel zegt daarom: 

‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16) 

En ook.. 

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven antwoordde Jezus. Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij’ (Johannes 14:6) 

Dit geschenk van vergeving van zonde en herstel van de relatie met God is voor ieder mens! 

Misschien denk je nu...  ‘Ja ik geloof het... maar hoe kan ik dit geschenk ontvangen?! ’  

Het enige wat je hoeft te doen is: 

Erken dat je gezondigd hebt en zijn vergeving nodig hebt en geloof dat alleen Jezus je kan redden van jouw zonden. Geloof dat Hij voor jouw zonden gestorven is en dat Hij is opgestaan uit de dood. Nodig Jezus uit in je leven, vertrouw op Jezus en ga Hem volgen! 

Je kunt het geschenk van God ontvangen door het volgende gebed te bidden vanuit je hart: 

‘God, ik begrijp nu dat ik gezondigd heb. Ik ben mijn eigen wegen gegaan en heb daarmee gezondigd tegen U. Here Jezus ik geloof dat U voor mij aan het kruis bent gegaan en de straf voor  mijn zonden heeft gedragen door te sterven aan het kruis. Heer Jezus kom in mijn leven. Ik aanvaard U als mijn redder en mijn Heer. Dank U God dat het nu in orde is tussen U en mij. Ik geloof dat U al mijn zonde heeft vergeven en ik wil U leren kennen en volgen. Ik geef mijn leven aan U. Amen.’ 

Er is iets geweldigs gebeurd!!! 

Op het moment dat je je leven aan Jezus hebt gegeven is er iets geweldigs gebeurd; Je hebt nu een relatie met God gekregen! En er zijn nog een aantal dingen gebeurd;  

  1. Jezus is in je leven gekomen (Openbaring 3 vers 20) 
  2. Je zonden zijn vergeven (Handelingen 10 vers 43;  Colossenzen 1 vers 14) 
  3. Je bent een kind van God geworden (Johannes 1 vers 12) 
  4. Je hebt eeuwig leven gekregen (Johannes 3 vers 16) 
  5. Je hebt een relatie met God waarin je hem persoonlijk kunt leren kennen (Johannes 17 vers 3) 

Ook al voel je er misschien niks van, dit is echt allemaal gebeurd! Je hoeft er niet aan te twijfelen, ze zijn een feit en God zal ze bevestigen! 

Cross3

Hoe kan ik God nu verder leren kennen? 

Net als in elke andere relatie zul je elkaar steeds beter leren kennen wanneer je met elkaar omgaat. Als je God beter wilt leren kennen, kunnen de volgende punten je helpen: 

  1. Praat met God. Praat met God over alles wat je bezig houdt, dit noemen we bidden. 
  2. Luister naar God. God spreekt door de bijbel heen en door deze te lezen zul je ervaren dat God persoonlijk tot je spreekt.  
  3. Vertrouw op God. God is te vertrouwen en hoe beter je hem leert kennen, hoe meer je hier achter zult komen. God houdt onvoorwaardelijk van je en heeft een fantastisch plan. Vertrouw hem alle in je leven toe. 
  4. Ontmoet je nieuwe familie. Wanneer je naar Jerehsalem komt, zul je zien dat je een compleet nieuwe familie hebt gekregen. God heeft namelijk heel veel kinderen. Jij bent nu ook een kind van God geworden, en je nieuwe familie kan niet wachten om je te ontmoeten!! Kijk op de website voor meer informatie over de samenkomsten en kom snel want we willen je graag ontmoeten! Daarbij geloven wij dat God elke samenkomst in ons midden is, dus wanneer je wilt groeien in jouw relatie met God is het geweldig om naar de samenkomsten te komen.  
  5. Vertel het aan anderen. Vertel aan anderen wat er is gebeurd. God verlangt ernaar dat alle mensen vergeving ontvangen en Hem gaan leren kennen. Misschien reageert niet iedereen even enthousiast op je ervaring, maar weet dat je nieuwe familie om je heen staat om je te helpen om jouw omgeving met Gods liefde te bereiken! 

Wilt u napraten over uw ervaring of wilt u om een andere reden contact leggen met iemand die uw vragen kan beantwoorden, dan kunt ons altijd benaderen. Via contact kunt u een e-mail sturen of ons telefonisch benaderen. Wij zien ernaar uit om u te ontmoeten!