Onderwijsdienst: Het heden van Israel

2 november 2021
19:30 tot 21:30

Deel 2: Het heden van Israel
Wat zegt de Bijbel hier eigenlijk over? Willem Ouweneel zal spreken naar aanleiding van o.a. zijn laatste boek "Het Israel van God". Hij bespreekt de oorsprong, de plaats, de betekenis, het karakter, het doel en de toekomst van het volk Israël, zoals die geleerd worden in het Oude én het Nieuwe Testament.

2 november 2021
19:30 tot 21:30
Locatie
JerehSalem
Galjoenstraat 1
Zaandam

Deel 2: Het heden van Israel
Wat zegt de Bijbel hier eigenlijk over? Willem Ouweneel zal spreken naar aanleiding van o.a. zijn laatste boek "Het Israel van God". Hij bespreekt de oorsprong, de plaats, de betekenis, het karakter, het doel en de toekomst van het volk Israël, zoals die geleerd worden in het Oude én het Nieuwe Testament.

De kerk heeft Gods plan met het volk Israël in de loop der eeuwen vaak niet begrepen. Met name de (nog altijd) wijd verbreide vervangingsleer ('De christelijke kerk heeft als volk van God op aarde de facto de plaats van Israël ingenomen') heeft Israël naar de kantlijn van de christelijke theologie geschoven. Juist deze misvatting wordt in dit boek op heldere wijze weerlegd.

Daarnaast bespreekt Willem Ouweneel de relatie tussen Jezus en de Joden, de plaats van Israël in het Nieuwe Testament, de relatie tussen Kerk en Israël, het lijden van Israël, het huidige Israël en de Palestijnen, de verschillende visies op Israël in de eindtijd en het komende Messiaanse rijk. Heeft Israël afgedaan als volk van God of is er een huidig en toekomstig plan van God, niet slechts met individuele Joden, maar met Israël als volk, in zijn eigen land?

Willem Ouweneel zal de gemeente komen versterken en onderwijzen aangaande het Woord van God.
Interesse? U bent van harte uitgenodigd om deze avonden bij te wonen! (28 september / 2 november / 7 december)

Aanvang 19:30 uur

_______________
prof. dr. Willem J. Ouweneel is emeritus hoogleraar filosofie en systematische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven/Heverlee) en is oud-docent van de Evangelische Theologische Academie (Zwijndrecht) en de Evangelische Hogeschool (Amersfoort).


Locatie
JerehSalem
Galjoenstraat 1
Zaandam