Eredienst

19 maart 2023
10:00 tot 12:00

“En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.”
Hebreeën 10:24-25

19 maart 2023
10:00 tot 12:00
Locatie
JerehSalem
Galjoenstraat 1
Zaandam

“En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.”
Hebreeën 10:24-25

Elke zondagochtend is het weer een feest! Wij nodigen u van harte uit om dit feest met ons te vieren.
De eredienst heeft een uitbundig en opbouwend karakter. Iedere zondagochtend zijn wij getuige van het feit dat Jezus Christus mensen aanraakt, geneest en een doel geeft voor het leven.

Er zal altijd gelegenheid zijn om te bidden voor persoonlijke noden.


Locatie
JerehSalem
Galjoenstraat 1
Zaandam