Doopdienst

27 september 2023
19:30 tot 22:00

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
Romeinen 6:4

27 september 2023
19:30 tot 22:00
Locatie
JerehSalem
Galjoenstraat 1
Zaandam

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
Romeinen 6:4

Op 27 september 2023 hebben we weer een doopdienst! We zullen nieuwe broers en zussen verwelkomen in de gemeente die hun leven aan Jezus hebben gegeven. Zij zullen hun oude leven afleggen in het water en opstaan in een nieuw leven met Jezus Christus.


Locatie
JerehSalem
Galjoenstraat 1
Zaandam