Nog geen reacties

All Nations Celebration

Want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters.
Openbaring 5:9-10

Zondag 17 juni 2018 om 10:00 uur zullen we met elkaar een machtige All Nations Celebration hebben met elkaar. Dit is een samenkomst waarin wij stil staan bij het feit dat wij een God dienen van alle naties. Dit doen wij door samen met alle naties God te lofprijzen en te aanbidden. Ook zullen wij voor alle naties bidden en proclamaties uitspreken. Na de dienst nodigen wij u uit voor een gratis All Nations Celebration lopend buffet.

Er kunnen geen reacties meer worden geplaatst.

X