Pasen

Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan! (Lukas 24:5-6)

Dit bericht is geplaatst op 04-04-2021

Tijdens Jezus’ leven op aarde ontmoete Hij veel tegenstand. Vooral van Joodse religieuze leiders die Hem niet erkenden als Gods Zoon. Integendeel, ze beschuldigden Hem van godslastering en kregen de Romeinse bestuurder Pilatus zover dat hij Jezus liet kruisigen. Wie zou er kunnen opstaan uit de dood? In Jesaja 53 staat, waarom Jezus gekruisigd moest worden. Niet omdat hij ergens schuld aan had. Nee, hij moest gekruisigd worden voor de schuld van de mensen, die schuld van u en mij, vanwege de zonde die wij gedaan hebben. Alleen door zijn dood/offer konden de mensen weer bij God komen en een nieuwe relatie met Hem krijgen.

Het evangelie, de goede boodschap, stopt dan ook niet bij de kruisiging, maar gaat verder en komt tot een openbaring in de woorden die de engel spreekt tot Maria, die bij het graf komt (Lukas 24:5-6). Het graf was leeg en engelen vertelden het geweldige nieuws dat Jezus de dood had overwonnen. Veel mensen hebben Jezus gezien nadat Hij was opgestaan. Op verschillende momenten verscheen Hij aan één of meerdere van Zijn volgelingen. Hoewel die het aanvankelijk maar moeilijk konden geloven dat Jezus écht was opgestaan, werden ze uiteindelijk door Jezus Zelf overtuigd. Hij legde hen uit: “Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag". 

Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven!
Johannes 11:25

Dat Jezus opstond uit de dood, dat God Hem weer levend maakte is het bewijs van Gods liefde voor de mensen. Door Zijn dood, zullen wij ook weer leven. De dood is niet het einde, het is een totaal nieuw begin; Want God maakt alle dingen nieuw (Openbaring 21:5).