Doopdienst 26 mei 2021

Dit bericht is geplaatst op 01-05-2021
Doopdienst 26 mei 2021

Op 26 mei 2021 hebben we weer een doopdienst! We zullen nieuwe broers en zussen verwelkomen in de gemeente die hun leven aan Jezus hebben gegeven. Zij zullen hun oude leven afleggen in het water en opstaan in een nieuw leven met Jezus Christus. Viert u dit feest met ons en hen mee?

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Romeinen 6:4

Aanvang: 20:00 uur