JerehSalem Kids | Spreuken 3 vers 3

God gaf ons een boek vol met prachtige aansporingen, bemoedigingen, waarschuwingen, leefregels, beloften, zegeningen…

Dit bericht is geplaatst op 27-02-2023

In het boek Deuteronomium vertelt God aan het volk Israël dat Zijn Woord hun hele leven moet doortrekken.

“Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven”
Deuteronomium 6:6-9

Door de bijbelteksten ook telkens te herhalen, schieten ze wortel in je hart. Door bijbelverzen te memoriseren, berg je Gods Woord op in je hart. Dat draagt vrucht in je leven. Het zal je veranderen naar het beeld van de Heere. En dit is wat we elke maand bij JerehSalem Kids doen. Bijbelteksten leren en elke keer herhalen met uw kinderen.

Ook deze maand hebben we weer een prachtige bijbeltekst met uw kinderen geleerd, samen met Sem & Sara: Spreuken 3:3.

Elke maand zal er een nieuwe tekst verschijnen op JerehSalem - YouTube.