JerehSalem Kids : Nathan. Een profeet die waarschuwt

Zondag 14 mei JerehSalem Kids: Na een paar maanden pakken we de draad weer op bij de profeten. Mysteria heeft de laatste keer geleerd om goede woorden te spreken, maar voor wie doet ze dat? Doet ze dat voor God of voor mensen? Vandaag leert de profeet Nathan Mysteria dat zonde aan het licht komt.

Dit bericht is geplaatst op 14-05-2023

David was de tweede koning van het volk Israel. Op een dag keek David uit het raam van zijn paleis en daar zag hij de beeldschone Bathseba. Hij stuurde zijn knecht erop uit, om haar te halen, want David wilde graag met deze vrouw met samen zijn.  Bathseba was al getrouwd met Uria, dus bedacht David een plan. Als Uria moet vechten in het leger laat David hem vooraan in het leger vechten, zodat Uria omkomt en David met Bathseba kan trouwen. David denkt dat het hiermee klaar is en dat hij verder kan met zijn leven. God laat dit echter niet toe.

De profeet Nathan laat aan koning David zien dat dit niet de juiste weg is. Nathan confronteerde David met de zonde die hij begaan had. Dat doet hij door middel van een verhaal om zo de zonde aan het licht te brengen. Nathan vertelt:

‘Er woonden twee mannen in een stad. De ene was erg rijk en bezat grote kudden runderen en schapen. De andere man was erg arm, hij had maar één lammetje kunnen kopen. Dat lam was samen met zijn kinderen opgegroeid. Het at met de pot mee en kreeg te drinken uit de beker van de arme man. Hij liet het dier op zijn schoot slapen en hield van het dier alsof het zijn dochtertje was. Op een gegeven moment kreeg de rijke man een gast op bezoek. Maar in plaats dat hij een lam of rund uit zijn eigen kudde liet slachten om het de reiziger voor te zetten, nam hij het lam van de arme man, roosterde het en bood het zijn gast aan (2 Samuel 12:1-4). 

Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid. Nee, zij zijn aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eigenbelang zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad.
Jakobus 3:15

Vanuit het verhaal van Nathan, waarin hij openbaring brengt over de zonde van David en Batseba mogen we leren dat een profeet zonde aan het licht brengt en dat een profeet waarschuwt om op Gods weg te blijven.

(zie ook :JerehSalem Kids : De Profeten)