Prayer Post

Behoefte aan bemoediging en gebed? Naast de gebedsdienst op woensdagavond is dit een plek waar je binnen kunt komen voor gebed.

Dit bericht is geplaatst op 22-08-2020

God ziet jou!
Elke 2e en 4e vrijdag van de maand, tussen 10:15 - 11:45 uur is de kerk open voor bemoediging en gebed. Elke keer is het weer een machtige tijd, waarin de kracht Jezus ervaren wordt, waarin door overgave aan het kruis, aan Jezus, redding, heling en bevrijding zal plaats vinden.

Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.
Jacobus 5:13-16