Doopdienst 28 oktober 2020

Dit bericht is geplaatst op 23-09-2020

Op 28 oktober 2020 hebben we weer een doopdienst! We zullen nieuwe broers en zussen verwelkomen in de gemeente die hun leven aan Jezus hebben gegeven. Zij zullen hun oude leven afleggen in het water en opstaan in een nieuw leven met Jezus Christus. Viert u dit feest met ons en hen mee?

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Romeinen 6:4

We zien u graag om 20:00 uur in JerehSalem.
U dient voor deze doopdienst wel een ticket te bestellen, via de agenda.