Bidden & Vasten

Voordat Jezus zijn werk voor God op deze wereld begon had hij eerst een periode van bidden en vasten in de woestijn (Lucas 4:1-14). Vlak daarvoor was Jezus gedoopt en vol van de Heilige Geest (vers 1-2), maar Hij had bidden en vasten nodig om Gods werk te kunnen doen.

Dit bericht is geplaatst op 08-02-2021

Na 40 dagen kwam hij uit de woestijn in de kracht van de Heilige Geest (vers 14). Het was zijn geestelijke voorbereiding om Gods werk in deze wereld te kunnen doen. God vraagt van ons een bovennatuurlijk leven. In Markus 16 lees je wat dat onder meer inhoudt: het evangelie vertellen, gebonden mensen bevrijden, zieken genezen,  spreken in tongen.

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.
Marcus 16:15-18

In eigen kracht kunnen we dat nooit, maar bidden en vasten zet de kracht van de Heilige Geest vrij in je leven, waardoor we kunnen gaan doen wat Jezus van ons vraagt. In Handelingen lees je over de eerste gemeente en hoe zij het ene na het andere wonder mee maakte dat God door de discipelen en de gemeente heen deed. Als Jezus het bidden en vasten nodig heeft om Gods werk te kunnen doen, dan hebben wij het als gemeente ook nodig om te bidden en te vasten om Zijn werk in deze wereld te kunnen doen! 

Door bidden en vasten nodig je God uit om verandering in je leven te brengen. Voor Hem is niets onmogelijk!

Elke avond van 15 t/m 18 februari is er een Livestream vanaf 18:30uur!