Elke eerste en derde zondag van de maand doen de kinderen mee in de lofprijs en aanbidding van de eredienst, waarna de kinderen naar hun eigen groep gaan. In deze groepen, die zijn onderverdeeld in de jaargroepen van de basisschool, leren de kinderen wie de Here Jezus is en wil zijn voor hen vandaag! Een enthousiast team van kinderwerkers staat voor ze klaar!

Elke tweede en vierde zondag van de maand is er een speciale JerehSalemKids dienst om 10:00 uur. Deze Kidsdienst loopt gelijk aan de eredienst. Iedereen is van harte welkom!