In een mooie en eigentijdse ruimte bieden wij een gezellige en een veilige plaats, waar de kinderen een eigen programma volgen. De kinderen spelen, zingen, dansen, eten en drinken, luisteren naar een mooi bijbelverhaal en knutselen daarover. Zo mogen ook de jonge kinderen de Here Jezus leren kennen en dicht bij Hem zijn.  Met een enthousiast team van kinderwerkers zorgen wij graag voor uw kind(eren) tijdens de gehele eredienst.