Elke tweede en vierde zondag van de maand is er een speciale JerehSalem Kids dienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. We beginnen met een heerlijke lofprijs en aanbidding, waarin we ons uitstrekken naar de Hemelse Vader. Daarna kijken we naar een spetterend toneelstuk, luisteren naar het woord van de Here God en is er ruimte voor gebed. Hierna gaan de kinderen in hun eigen leeftijdsgroep met het thema verder aan de slag op verschillende creatieve manieren.

Kinderen zijn een geschenk van God! Alle kinderen zijn uniek en waardevol.

Voor 2019/2020 gaan we aan de slag met: Kom en Volg Mij!

In de tijd van Jezus gingen de kinderen tot hun 12e jaar naar school gingen. Daarna begonnen zij met werken, bijvoorbeeld in het bedrijf van hun vader, zoals Jakobus en Johannes. De beste kinderen werden door de rabbi uitgekozen om Hem te volgen. Hij zei dan tegen een kind: kom en volg mij. Ze werden door de rabbi opgeleid. In die tijd was dit het hoogst haalbare om te doen. Als je als kind werd uitgekozen door de rabbi, dan was dat een belangrijke kans op een beter leven. Petrus had dat niet meegemaakt. Hij was na zijn schooltijd gaan werken. Toen Jezus langs kwam en zei: kom en volg Mij, greep hij zijn kans op een beter leven, een belangrijke taak.

Geroepen worden door Jezus betekent altijd dat je iets achter je laat. Als volgeling van Jezus ben je dagelijks in Zijn leerschool. Je bent bereid om je oude leven achter je te laten. Als kinderwerkers volgen we Jezus. We hebben het oude achter ons gelaten en met God doorlopen we een leerschool. Op onze beurt mogen we anderen oproepen om Jezus te volgen en hen leren in de weg die zij met God kunnen gaan. Als christen kinderwerker kunnen we als een ‘rabbi’ zijn voor de kinderen.

Dit seizoen willen we de kinderen meenemen in de leerschool van Jezus. We mogen hen het geloof laten beleven en hen leren hoe ze hier praktisch handen en voeten aan kunnen geven. Als je ervoor kiest om Jezus te volgen, wat ga je dan meemaken? Welke dingen leer je van Hem? Waar gaat Hij ons in voor? Ons verlangen is dat de kinderen zich de dingen die wij hen leren eigen kunnen maken, zodat zij op hen beurt anderen kunnen meenemen in het volgen van Jezus.

JerehSalem Kids

JerehSalem Kids