Nog geen reacties

Doopdienst 8 december 2019

Op 8 december 2019 hebben we weer een doopdienst! We zullen nieuwe broers en zussen verwelkomen in de gemeente die hun leven aan Jezus hebben gegeven. Zij zullen hun oude leven afleggen in het water en opstaan in een nieuw leven met Jezus Christus. Viert u dit feest met ons en hen mee?

Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.
Handelingen 2:38

We zien u graag om 10 uur in JerehSalem.

Er kunnen geen reacties meer worden geplaatst.

X