Dopen

In Mattheus 28:18 en 19 zegt Jezus tegen zijn discipelen: Ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik jullie gezegd heb.

We lezen in Mattheus 3 dat het Gods verlangen was dat Jezus gedoopt zou worden. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en Johannes zag hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde’. Deze doop en het neerdalen van Gods Geest op Hem was tevens de start van Zijn missie op de aarde, de redding van de mensheid. Hij bood de mens weer perspectief en een levensdoel.

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.
Galaten 3:26-27

God vindt er ook vreugde in wanneer jij je laat dopen. Je mag dan in de voetsporen van Jezus gaan. Bij het dopen laat je je oude levenswijze achter in het water en mag je vernieuwd uit het water opstaan. Met die belofte dat je de Heilige Geest mag ontvangen zal Hij je leiden op jouw nieuwe levensweg. 

------------------------------------------------------------
Wil jij je laten dopen? De bijbel leert ons dat een ieder die zich bekeert zich laat dopen (Handelingen 2:38). Wil jij je oude leven achter je laten en in een nieuw leven opstaan met Jezus? Meld je dan hier aan! Ik wil me laten dopen!
Na aanmelding wordt een doopgesprek ingepland.