Nieuws

Fadi | Nieuwe identiteit in Jezus

Fadi werd geboren en groeide op in Irak. Wat hij zich kan herinneren van zijn jeugd is dat hij opgroeide in een verscheurd land wat altijd in oorlog was. Al snel voelde hij dat hij niet vrij was in Irak, dat hij bang was om iets te doen, bang om iets te zeggen. Het beklemde hem dat hij zich niet vrij voelde. Toen hij 20 jaar was, vluchtte hij, mede vanwege zijn christelijke achtergrond en kwam hij terecht in Nederland. Hoewel hij na zijn vlucht zich helemaal alleen voelde, hij had geen vrienden, hij kende de taal niet, maar één ding voelde hij heel sterk dat hij hier in Nederland aan kwam en dat was vrijheid.

Onderwijsdienst: Het verleden, heden en toekomst van Israel

De komende avonden zullen we het verleden, heden en toekomst van Israël onder de loep nemen. Wat zegt de Bijbel hier eigenlijk over? Willem Ouweneel zal spreken naar aanleiding van o.a. zijn laatste boek "Het Israel van God". Hij bespreekt de oorsprong, de plaats, de betekenis, het karakter, het doel en de toekomst van het volk Israël, zoals die geleerd worden in het Oude én het Nieuwe Testament.

Evanglisatie - Training

Het is een voorrecht en een vreugde om de straat op te gaan, om het goede nieuws van de Here Jezus Christus te delen!!! Wij hebben de bediening van verzoening gekregen.

Fundamententraining gaat verder vanaf 23 augustus 2021

Hoe word ik een discipel (volgeling) van Jezus? Wat is er voor nodig om Jezus te volgen? Wat is wel de bedoeling en wat is nu niet de bedoeling?
Naar het archief