Nieuws

Doopdienst 2 februari 2022

Fundamententraining voor Gezinnen

Leer om Gods principes toe te passen in de opvoeding, zodat een sterk fundament wordt gelegd in het gezin, waardoor het gezin zal functioneren als hoeksteen van deze samenleving.

Onderwijsdienst 18-01-2022 : Het verleden, heden en toekomst van Israel

VERPLAATST naar 18 januari 2022! De komende avonden zullen we het verleden, heden en toekomst van Israël onder de loep nemen. Wat zegt de Bijbel hier eigenlijk over? Willem Ouweneel zal spreken naar aanleiding van o.a. zijn laatste boek "Het Israel van God". Hij bespreekt de oorsprong, de plaats, de betekenis, het karakter, het doel en de toekomst van het volk Israël, zoals die geleerd worden in het Oude én het Nieuwe Testament.
Naar het archief