Eredienst

Elke zondagochtend is het weer een feest! Wij nodigen u van harte uit om dit feest met ons te vieren.

De eredienst heeft een uitbundig en opbouwend karakter. Iedere zondagochtend zijn wij getuige van het feit dat Jezus Christus mensen aanraakt, geneest en een doel geeft voor het leven. Er zal altijd gelegenheid zijn om te bidden voor persoonlijke noden.

Jezus zegt: ‘Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’
Mattheüs 18:20

Aansluitend op de dienst is er gelegenheid voor het bouwen aan relaties onder het genot van wat eten en drinken.
Zondag, aanvang 10:00 uur.