Evangelisatie

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
Mattheüs 28:19

Evangelisatie

Het is een voorrecht en een vreugde om de straat op te gaan, om het goede nieuws van de Here Jezus Christus te delen!!!
Wij hebben de bediening van verzoening gekregen. 

De Here Jezus zegt:

En als u op weg gaat, predik dan :Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.  Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.
Mattheus 10 : 7-8

Evangelisatie is een goed middel om samen met elkaar op te trekken en de liefde van Jezus te delen. 

Wil je mee de straat op om het evangelie te delen, wees dan lekker enthousiast en meld je aan dondag om 18:30uur en zaterdag om 10:30 uur.