Gebedsdienst

De gemeente van God is een biddende gemeente waarin ieder lid de verantwoordelijkheid draagt om het hart van gebed kloppende te houden. Gebed is het kloppende hart van het lichaam van Christus en zonder dit hart kan het lichaam niet functioneren.

Als lichaam van Jezus Christus komen wij samen om te bidden voor Gods koninkrijk. Gezamenlijk bidden vergroot de kracht van het gebed, waardoor God grote wonderen in ons midden doet. Wij komen elke woensdagavond samen om te bidden voor Zaanstad, onze overheid, ons land, de gemeente van Jezus Christus en onderwerpen die ons hart raken. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijk gebed.

‘Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.’
Hebreeën 11:6

Kom naar de gebedsdienst en ervaar de werkende kracht van God!
Iedere woensdagavond, aanvang 20:00 uur.

Heb een je een gebedsverzoek, laat deze dan hier achter door het formulier in te vullen: Gebedsverzoek