Onderwijsdienst

Gemeente JerehSalem staat bekend om radicaal, goed en bovenal Bijbels onderwijs! Door het levende Woord dat wordt verkondigd op de vele onderwijsavonden die de gemeente organiseert, veranderen mensenlevens en groeit er een passie en liefde voor de Here Jezus! Het Woord is belangrijk in onze relatie met Hem, want Hij is het Levende Woord!

Onderwijsdienst

“Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.”
Johannes 1:14

In de gemeente staat het Woord van God centraal, het is de leidraad voor ons leven. Wij willen u daarom van harte uitnodigen om de onderwijsavonden, welke elke keer weer een nieuw thema kent, te bezoeken. We hopen u op een van deze avonden te ontmoeten om met elkaar te werken aan een diep geworteld geloof!

Houd de website in de gaten voor het thema en de avonden van het onderwijs dat gegeven gaat worden.