Vrouwen verbonden met God!

Kom, en maak deel uit van de vrouwengroep van Jerehsalem!

Vrouwen verbonden met God!

“ Elke wijze vrouw bouwt haar huis “
( Spreuken 14:1a )

Deze bijeenkomst is voor vrouwen die ernaar verlangen om geestelijk te groeien om zo een discipel van Jezus te zijn. In deze tijd bestaat er helaas veel eenzaamheid. Vrouwen worden in het dagelijks leven geconfronteerd met veel vragen, zoals: 

  • Hoe kan ik als christen goed voor mijn man en kinderen zorgen?
  • Hoe kan ik mijn werksituatie met mijn huiselijke omstandigheden combineren, en toch een vruchtbaar discipel zijn?
  • Hoe kan ik God eren ondanks mijn drukke agenda? 

Wij hebben een verlangen om vrouwen te onderwijzen en te bemoedigen. God wil groei geven op het gebied van:

  • Kennis van de Bijbel
  • Dienstbetoon
  • Karaktervorming
  • Vervulling van Zijn roeping voor je leven. 

Wanneer? 
Elke vrijdag om 10:00 uur ( behalve tijdens schoolvakanties ) 

Locatie? 
In Jerehsalem 

De bijeenkomsten worden in het Nederlands, Portugees en het Spaans gehouden. 

Je bent van harte welkom!