Leiderschap

JerehSalem is een plaats waar mensen tot redding, genezing en bevrijding komen. Als leiderschapsteam willen wij gehoorzaam zijn naar de stem van God en Zijn plan volgen om zo de overoude puinhopen van deze wereld te herbouwen!

Jesaja 58:12
“En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten.”


Als leiderschapsteam geven we leiding aan de gemeente en worden we ondersteund door leiders in de diverse bedieningen van de gemeente.

Robert Jan en Evelien Koffeman
Op 10 december 2011 openden zij de deuren van JerehSalem op de Galjoenstraat in Zaandam. Hier is een geweldige tijd aan vooraf gegaan van groei, geloofsstappen, wonderen en tekenen en bijzondere ontmoetingen. Kortom, allemaal Gods werk! Wij zijn een groeiende en enthousiaste gemeente, die Jezus Christus in alles centraal stelt. 

Robert Jan is de voorganger van de gemeente en de Here God heeft hem geroepen met de woorden: “Spreek Mijn Woord”. In dat plan wandelt hij na jaren nog steeds met veel passie en toewijding! Samen met zijn vrouw Evelien is hij God enorm dankbaar voor de gemeente JerehSalem. Zij zien elke dienst weer met geloof uit naar de grote dingen, die God gaat en zal doen! 

Jesaja 6:8 
Hij zei: “Wie zal Ik zenden? Wie al er voor Ons gaan?”
Toen zei ik: “Zie, hier ben ik, zend mij”.

Bedieningen: Pastors, voorgangers, onderwijsThomas en Marlotte Ras
Thomas en Marlotte Ras zijn dankbaar dat zij Gods gemeente mogen dienen als oudsten van JerehSalem.
 
Zij hebben een passie voor onze God en Zijn kinderen. Die passie laten zij zien als leiders van de gemeente en daarnaast geven zij leiding aan Impact, de jongvolwassenen. Daarnaast heeft God hun geroepen om Zijn Woord te delen, in prediking en in persoonlijke gesprekken. Het is voor hen een grote vreugde om onze God te dienen. 
 
Zoals Psalm 25:14 zegt, mogen we vertrouwelijk omgaan met God en zo Zijn verbond en beloften leren kennen. Zij ervaren in iedere periode van hun leven, dat vriendschap met God en het eren en liefhebben van Hem, hen een sterk en krachtig fundament geeft.

Bediening(en): Oudsten, Impact (jongvolwassenen), pastoraat, onderwijs

 

Jeroen en Talitha Frelink
Sinds de start van JerehSalem zijn zij als oudsten betrokken bij de gemeente. De passie en liefde voor de Here Jezus, door de Heilige Geest ontvangen willen zij graag uitdelen. 

Jeroen geeft leiding aan het worshipteam, dat bestaat uit muzikanten, zangers en zangeressen en het techniekteam voor licht en geluid. Het aanbidden en lofprijzen van de Here Jezus is zijn passie. Daarbij geeft hij leiding aan Bethel, onze tienergroep. Met enthousiaste leiders wordt er iedere vrijdagavond een geweldige (feest) avond georganiseerd waar de jeugd van 12 – 18 jaar wordt verteld en voorgeleefd wie de Here Jezus is, dat ze Hem nodig hebben bij elke stap/keuze in hun leven. 

Talitha houdt zich bezig met algehele aansturing en organisatie van de gemeente, waarin haar passie ligt bij het bemoedigen en versterken van anderen in hun geloof en zij is een aanspreekpunt voor het pastoraat binnen de gemeente.  

Bedieningen: Oudsten, Worshipteam, Bethel (jeugd), pastoraat

 

David en Rhona Kooi
David en Rhona zijn de Here Jezus enorm dankbaar voor de gemeente. Zij ervaren het echt als een zegen om onderdeel te zijn van dit huis en mee te mogen dienen. Door de jaren heen hebben zij gezien dat Jezus vele wonderen en tekenen heeft gegeven en de gemeente enorm is gegroeid in aantal en in kracht. 

Sinds de oprichting van JerehSalem zijn zij beide actief als diakenen door te ondersteunen bij praktische- en financiële nood. Daarbij is David penningmeester van de gemeente en Rhona is één van de jeugdleiders bij Bethel. 

Hun trouwtekst is Jozua 1:15b: Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen! Dit is hun grote verlangen. Niet alleen voor hun eigen huis, maar ook voor de gemeente.

Bediening: Penningmeester, diaconie, Bethel (jeugd)


 

Bastiaan en Deborah Frelink
Bastiaan en Deborah Frelink mogen samen leiding geven aan het kinderwerkteam binnen JerehSalem. Hun gezin bestaat uit vijf dochters: Elise, Anne, Sara, Tirsa en Eva en één zoon Joas. Zij willen de Here Jezus volgen en samen met alle kinderen ontdekken welke plannen de Here Jezus voor hen heeft. Het doel is om Jezus beter te leren kennen en Hem onze weg te laten bepalen. De Bijbel zegt in Mattheus 6:33: “Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven, al het andere zal u dan geschonken worden”.  

Samen met een groot team kinderwerkers mogen zij prachtige programma’s maken om dit doel te bereiken. Bij Jerehsalem Kids is het nooit saai, er gebeurt altijd iets bijzonders en dat komt omdat wij merken dat de Here Jezus met Zijn Heilige Geest aanwezig is in alle diensten. Hun hart gaat uit naar alle gezinnen in Zaanstad en omstreken om hen het evangelie te vertellen.

Bediening(en): Oudsten van JerehSalem Kids
 

Davidson en Egmaries Quirindongo
Het is voor Davidson en Egmaries een groot voorrecht om een aantal jaren in JerehSalem te mogen dienen! In dit huis ervaren zij de Here Jezus dichtbij en is hun leven compleet getransformeerd door Zijn liefde en vrede. 

Als echtpaar ondersteunen zij in verschillende bedieningen binnen de gemeente. Zij ondersteunen in pastoraat en zijn aanspreekpunt voor het gebedsteam. Tevens verzorgen zij het dooponderwijs en ondersteunen bij veel praktische zaken. Daarnaast zijn zij beiden erg enthousiaste Bethelleiders. 

Zij ervaren JerehSalem als de gemeente waar God hen roept om mee te helpen bouwen. In Johannes 21:15 vraagt Jezus aan Petrus of hij Hem meer lief had dan deze. Petrus antwoordde hierop met: ”Ja Heere!” Toen gaf Jezus hem de opdracht om Zijn lammeren te weiden. Deze tekst is voor hen een bevestiging geweest, dat God hen roept om in dit huis Gods kinderen te dienen, met enorm veel toewijding en liefde.

Bedieningen: gebedsteam, dooponderwijs, pastoraat en diaconie

 

Jan Arie en Marijke Blok
Het is voor Jan Arie en Marijke al heel wat jaren geleden dat hun ogen zijn open gegaan voor de waarheid in Gods Woord. Vanaf dat moment hebben zij veel geleerd over wie zij zijn in Christus. Hun denken is vernieuwd en daardoor is er heelheid en vrijheid in hun leven gekomen. Hierdoor konden zij anders leren handelen, omdat zij hun identiteit in Christus hebben leren kennen. 

Beiden vinden zij het fijn om met jou op te trekken, zodat wij van elkaar mogen leren en zo meer zicht krijgen op God en hoe Hij ons heeft bedoeld. Kom gerust eens een bakje koffiedrinken of mee eten, zodat wij elkaar beter kunnen leren kennen.

In de gemeente voeren zij beiden een verschillende taak uit, maar ondersteunen zij elkaar natuurlijk ook in hun bediening als diakenen:
Jan Arie verlangt ernaar om Jezus te laten zien en dat doet hij graag door mensen praktische hulp te bieden. Soms is dat binnen de gemeente en soms daarbuiten. Tijdens het praktisch bezig zijn, biedt hij mensen een luisterend oor en getuigt hij van de Here Jezus. Hij houdt ervan om in contact te zijn met mensen, samen de handen uit te mouwen te steken en zo Gods Koninkrijk te bouwen.

Marijke is medeverantwoordelijk voor de Huizen van Vrede en stuurt het team aan van groepsleiders binnen de Huizen van Vrede. Zij vindt het fijn om ‘orde op zaken’ te stellen en hierin “out of the box” te denken. Dit doet zij zowel op praktisch/organisatorisch als op geestelijk gebied. Zij houdt ervan om anderen te bemoedigen en uit te dagen om stappen in geloof te zetten. Hierin wil zij graag een voorbeeld zijn, door openheid te geven over de weg, die zij met God is gegaan en de lessen te delen, die zij door vallen en opstaan heeft geleerd.

Bediening: Huizen van Vrede, evangelisatie, diaconie

 

Rodrigo en Luciana Clacino
Met het hele gezin zijn zij in 2010 vertrokken van Brazilië naar Nederland met een groot verlangen om het goede nieuws verder te brengen. Zij kregen de roeping om te gaan dienen in een Nederlandse kerk. God leidde hen in onze richting. In 2013 bezochten zij voor het eerst gemeente JerehSalem en sindsdien maken zij deel uit van deze mooie, grote familie. In 2019 werd hun zendingsroeping bevestigd en vanaf dat moment zijn zij zich uitsluitend gaan wijden aan Gods werk en zijn zij zendelingen van de gemeente geworden. Als echtpaar zijn zij actief betrokken als diakenen en dienen in verschillende taken in de gemeente. Zij dienen samen in het kinderwerk en geven leiding aan Huizen van Vrede. Luciana leidt de groep “Vrouwen Verbonden met God” en Rodrigo is beheerder van het kerkgebouw.

De volgende Bijbeltekst ligt hun aan het hart:
Markus 16:5: “En Jezus zei tegen hen: “Ga nu de hele wereld in en vertel het goede nieuws aan iedereen”. Dit is hun verlangen voor hun eigen leven en ook voor de gemeente.

Bediening(en): Vrouwen verbonden met God, Huizen van Vrede, kerkbeheerder, diaconie