Leiderschap

JerehSalem is een plaats waar mensen tot redding, genezing en bevrijding komen. Als leiderschapsteam willen wij gehoorzaam zijn naar de stem van God en Zijn plan volgen om zo de overoude puinhopen van deze wereld te herbouwen!

Jes 58:12 “En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten.”


Als leiderschapsteam geven we leiding aan de gemeente en worden we ondersteund door leiders in de diverse bedieningen van de gemeente.

 

Robert-Jan & Evelien Koffeman
(voorganger)
Thomas & Marlotte Ras
(oudsten)
             
  De Heere heeft ons geroepen hem te volgen en Zijn gemeente te dienen. Dit doen we met veel liefde, Zijn liefde en in Zijn kracht en we genieten van het werk dat Hij doet. Het is machtig om te zien hoe Hij mensenlevens veranderd en hoe Hij zijn gemeente bouwt!     De Here God is het dienen meer dan waard, dit mogen wij iedere keer weer ervaren. Wij zijn dankbaar dat Hij ons gebruikt om te bouwen aan Zijn gemeente.
             
             
Jeroen & Talitha Frelink
(oudsten)
  David & Rhona Kooi
(diaken)
             

  Sinds de Heere Jezus ons hart heeft aangeraakt, willen we niets liever dan bouwen aan Zijn koninkrijk. Wij ervaren het als een grote eer om Hem te mogen dienen in de gemeente.  

  Ons verlangen staat beschreven in Jozua 24:15 ‘Ik en mijn huis wij zullen de Here dienen’. Wij dienen met veel liefde onze Heer en wij zien elke keer weer dat Hij het meer dan waard is.