Nog geen reacties

JerehSalem Kids : Help elkaar een HANDJE

Zondag 13 januari 2019 is er weer een machtige JerehSalem Kids dienst. Het thema is deze keer: "Help elkaar een HANDJE."

Wij zijn één grote familie. Wij zijn het lichaam van Christus. Een lichaam heeft verschillende lichaamsdelen, een been, een arm, het hoofd, de hersenen, etc. Elk lichaamsdeel heeft ene doel op zich en kan functioneert in het lichaam. Alleen op zichzelf kunnen ze niet goed functioneren. Het lichaam moet samen werken, zodat het kan functioneren. Als wij het lichaam van Christus zijn, zullen we moeten samenwerken om samen een doel kunnen behalen. Paulus schrijft over de zwakkere delen van het lichaam. Hij zegt dat de sterke delen de zwakkere delen moeten helpen. Zo moeten ook wij elkaar helpen.

Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.
1 Corinthiërs 12:27

De hand kan niet denken… Ach die kleine teen die heb ik toch niet nodig. Ik heb helemaal niemand nodig. Ik kan het allemaal alleen. Nee! Ook die kleine teen is nodig om een volmaakt en goed functionerend lichaam te zijn. De hand kan überhaupt niet denken zonder de hersenen… Als wij merken dat onze broer of zus het moeilijk heeft, dan moeten wij die niet links laten liggen. Wij moeten die broer of zus versterken. Kinderen en volwassenen onder elkaar kunnen best wel hard zijn. Als de één van mening verschilt, zich anders gedraagt of er uiterlijk heel anders uitziet, dan kunnen wij om deze redenen afstand van iemand nemen.

De Bijbel zegt als 1 lid lijd lijden alle leden mee. Als 1 lid vreugde ervaart ervaren wij allemaal vreugde. Wij moeten als kinderen van God onze ogen gericht houden op Jezus en Jezus zal onze focus van onszelf afhalen, zodat wij onze ogen zullen richten op andere. Zoals Jezus voor andere zorgt en hier zijn leven voor ingezet heeft, mogen wij dit voorbeeld volgen. In Matheus 25 wordt omschreven dat als wij voor andere zorgen wij dit niet doen voor onszelf , maar voor God de Vader. Als wij ander goed behandelen, behandelen wij God, onze Vader ook goed.


JerehSalem Kids is de plaats waar kinderen leren wie de Here Jezus is. In de Bijbel staat geschreven, dat Hij een liefdevolle Vader en allerbeste Vriend voor je wil zijnen hoe je Hem kunt leren kennen. Wil jij dit ook ontdekken? Dat kan! Iedere week is er op zondag om 10 uur een speciale kidsdienst voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

Meer weten? Klik op één van de buttons hieronder.

Er kunnen geen reacties meer worden geplaatst.

X