Nog geen reacties

JerehSalem Kids : Hey! Zet je licht eens aan!

Gij zijt het licht der wereld! Wij zijn het licht der wereld. Licht is een sterk wapen tegen duisternis. Een klein beetje licht verdrijft alle duisternis.

Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Matheus 5:14

Jezus noemt ons het licht van de wereld. In Psalm 119: 105 staat: ‘’U woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’’ In Johannes 1 Lezen wij dat Jezus het leven geworden woord is en Hij is het licht van de wereld.  Door Jezus mogen wij de waarheid kennen en de waarheid zal ons vrij maken. Gods woord is de waarheid en Zijn woord leert ons het juiste te doen. Deze wereld ligt in de duisternis. Wij , als volgeling van Jezus, zijn geen deel meer van duisternis. Wij zijn een nieuwe schepping geworden in Christus. Dit maakt ons bijzonder.

We vallen op. Net, zoals een kleine brandende kaars opvalt in een geheel verduisterde kamer. Wij vallen op door de juiste keuzes die wij maken, doordat ons hart veranderd is. We willen niet meer liegen, stelen, schelden, andere pijn doen, vloeken, dit maakt ons bijzonder. Jezus zegt: "Stop dit niet onder stoelen of banken". Wees uitgesproken. Wees anders dan deze wereld. Schaam je er niet voor, laat iedereen zien dat jij anders bent! In deze wereld worden kinderen geconfronteerd met veel verkeerde dingen. De duivel en deze wereld willen het kwaad niet aan kinderen voorbij laten gaan. Daarom moeten kinderen leren op te komen voor wat zij geloven als zij met verkeerde dingen worden geconfronteerd. Jezus heeft deze kinderen een stem gegeven en wij mogen de kinderen leren deze stem goed te gebruiken.

 

Er kunnen geen reacties meer worden geplaatst.

X