Nog geen reacties

JerehSalem Kids : Kom en volg Mij! (2019-2020)

Dit seizoen willen we de kinderen meenemen in de leerschool van Jezus:

KOM en VOLG MIJ!

We mogen hen het geloof laten beleven en hen leren hoe ze hier praktisch handen en voeten aan kunnen geven. Als je ervoor kiest om Jezus te volgen, wat ga je dan meemaken? Welke dingen leer je van Hem? Waar gaat Hij ons in voor? Ons verlangen is dat de kinderen zich de dingen die wij hen leren eigen kunnen maken, zodat zij op hen beurt anderen kunnen meenemen in het volgen van Jezus.

Jezus is gisteren, vandaag en voor eeuwig Dezelfde!
Hebreeën 13:8

Hoe is Jezus? Jezus is altijd Dezelfde. Hij sprak zichzelf nooit tegen. Hij sprak niet wanneer het beter was om te zwijgen en Hij zweeg nooit als Hij moest spreken. Hij had een volmaakt onderscheidingsvermogen en oordeel. Hij sprak de waarheid in liefde. Hij overdreef nooit. Hij sprak weloverwogen en stelde nooit iets verkeerd voor. Hij hoefde Zich nooit te verontschuldigen voor wat Hij zei of deed. Hij hoefde nooit een zonde te belijden en Hij hoefde nooit iemand om raad te vragen. Als Hij werd geconfronteerd met vragen en argumenten antwoordde Hij altijd snel en to the point. Hij was vastberaden maar niet koppig. Hij was zelfverzekerd. Hij was sterk zonder ruw te zijn, nederig maar niet slaafs. Enthousiasme, maar geen fanatisme. Kinderen hielden van Hem, maar demonen vreesden Hem. Toen Hij een klein kind was, joeg Hij een koning schrik aan. Tijdens Zijn jeugd bracht Hij geleerden in verlegenheid. Toen Hij volwassen was, bestuurde Hij de loop der natuur. Hij liep op de golven en vracht de zee tot bedaren. Hij genas velen zonder medicijnen en Hij rekende niets voor Zijn diensten. Hij heeft nooit een boek geschreven en toch kunnen alle bibliotheken van de wereld de boeken over Hem niet bevatten. Hij heeft nooit een lied geschreven, toch heeft Hij meer thema’s verschaft voor liederen dan alle tekstschrijvers samen. Hij heeft nooit een school gesticht, toch hebben alle scholen samen niet zoveel leerlingen als Hij alleen. Hij heeft nooit medicijnen gestudeerd en toch heeft Hij meer gebrokenen van hart genezen dan alle doktoren samen zieke lichamen hebben genezen.

Wanneer we lezen over hoe Jezus is, ontdekken we Zijn grootheid. Met die grootheid wil Hij ook in ons leven werken en zullen we grootse dingen mee maken. Jezus is ons voorbeeld. Dit seizoen mogen we leren hoe Jezus is en hem volgen in de weg die Hij wijst. Het geeft ons de kans op een beter leven, een belangrijke taak.

Wil je meer weten over het thema “Kom en volg Mij!”, check dan elke maand de website voor een nieuw artikel van JerehSalem Kids.
Wil je meer weten over JerehSalem Kids, klik dan hier JerehSalem Kids Praise

Er kunnen geen reacties meer worden geplaatst.

X