Nog geen reacties

JerehSalem Kids : Trouw

Blijf de Here uw God trouw zoals u tot nu toe hebt gedaan.
Jozua 23:8

De eerste JerehSalem kids van na de zomer gaat over "TROUW". Het woord trouw komt terug in het woord vertrouwen en vertrouwen is weer een ander woord voor geloof. Het geloof is waar de mens uit moet leven, volgens de Bijbel.

Trouw is ook onderdeel van de Vruchten van de Geest. Vaak worden de vruchten van de Geest afgebeeld als een boom. Een boom wordt gevoed vanuit zijn wortels, die water drinken uit de rivier. Zonder dit water kan de boom niet leven. Net als bij mensen…. Dit is niet alleen in het natuurlijke zo, maar ook in het geestelijke. Iedere christen heeft in zijn geloofsleven water nodig. In de Bijbel staat water beeld voor Gods woord. Als je trouw Gods woord tot je neemt zul je zijn als een frisse, groene boom die vrucht draagt.  

Trouw zijn is een keuze, dat begint in het hart. In het boek spreuken kun je lezen, dat de schrijver, vanaf een jonge leeftijd zijn kinderen inprent om de Here trouw te zijn en trouw te blijven. Dat trouw en liefde u niet zullen verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Luid een bekende tekst uit Spreuken. Als je trouw bent in je omgang met God leer je Hem kennen. In moeilijke en makkelijke tijden. Ook in moeilijke? Jazeker! Ook in moeilijke tijden. Als wij de kinderen dicht bij God brengen en hun vanaf kindsbeen leren God trouw te zijn in makkelijke en moeilijke tijden dan zullen zij dit op latere leeftijd nog doen, want jong geleerd is tenslotte oud gedaan… Zo zullen zij zelf getuigen zijn van Gods trouw in makkelijke en moeilijke tijden. Een ander bekend spreekwoord luidt, waar je mee omgaat wordt je mee besmet. Als kinderen veel omgang hebben met God, gaan zij dezelfde werken doen als hij en mogen de vruchten van Gods Geest openbaar worden in hun leven.


JerehSalem Kids is de plaats waar kinderen leren wie de Here Jezus is. In de Bijbel staat geschreven, dat Hij een liefdevolle Vader en allerbeste Vriend voor je wil zijnen hoe je Hem kunt leren kennen. Wil jij dit ook ontdekken? Dat kan! Iedere week is er op zondag om 10 uur een speciale kidsdienst voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

Meer weten? Klik op één van de buttons hieronder.

Er kunnen geen reacties meer worden geplaatst.

X