Nog geen reacties

JerehSalem Kids : Vrede

Kent je het verhaal van Adam en Eva? Adam en Eva waren vrienden van God. Zij kenden God en hadden vrede met God. Tot op de dag dat zij besloten niet meer naar God te luisteren. Zij kozen ervoor om ongehoorzaam te zijn. Vanaf deze dag was er een scheiding tussen God en de mensen. God kon niet zomaar meer bij de mensen wonen en de mensen konden niet meer bij God wonen, want de mensen deden verkeerde dingen. Het was als een muur die tussen hen in stond. Hier heeft de Here God erg veel verdriet om gehad en nog steeds, want God wil bij de mensen wonen. Hij koos ervoor om de muur die tussen Hem en de mensen in stond te doorbreken. Net als de muren van Jericho. Dit deed Hij door onder de mensen te gaan wonen. Hij nam de gedaante aan van een mens, net als wij. Hiervoor heeft Hij heel wat moeten opgeven. God is namelijk almachtig en een mens is kwetsbaar. Dit vond God niet erg… Zijn verlangen om dichtbij de mensen te zijn was groter dan groot en machtig te zijn. God zelf legde alles neer wat Hij had en ging naar de mensen toe om vrede te sluiten. Dit vieren wij met kerst. Koning Jezus, geboren als een baby in een armoedige loofhut.

En laat de vrede van God uw harten beheersen. Daartoe heeft God u ook geroepen als leden van één lichaam. Wees daarom dankbaar.
Colossenzen 3:15

In Johannes 1 staat dit verhaal beschreven. In vers 12 staat dat Hij een ieder die in Hem geloofd macht heeft gegeven om kinderen van God te worden. Dat is toch fantastische! God sluit vrede met de mensen en neemt de tussenmuur van zonden weg, zodat wij allemaal vrijmoedig tot God mogen naderen. En als je in vrede met God leeft, zal je hart gevuld zijn met vrede, waardoor je niet meer bang hoeft te zijn.

 

Meer leren over Gods Vrede, kom dat zondag naar JerehSalem Kids.
Aanvang : 10:00 uur
Galjoenstraat 1, Zaandam


JerehSalem Kids is de plaats waar kinderen leren wie de Here Jezus is. In de Bijbel staat geschreven, dat Hij een liefdevolle Vader en allerbeste Vriend voor je wil zijnen hoe je Hem kunt leren kennen. Wil jij dit ook ontdekken? Dat kan! Iedere week is er op zondag om 10 uur een speciale kidsdienst voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

Meer weten? Klik op één van de buttons hieronder.

Er kunnen geen reacties meer worden geplaatst.

X