Nog geen reacties

Onderwijsdienst: Identiteit in Christus

Iedereen is uniek en wij zijn gemaakt naar Zijn beeld, dit staat in Genesis 1:26.

En God zeide: “Laten Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.”
Genesis 1:26

Weet wie je bent in Hem! Het is belangrijk te weten wie we zijn, maar bovenal wie wij zijn in Jezus Christus. 
De volgende onderwijsdienst op 28 februari, 7 maart en 14 maart, zullen gaan over het thema “Identiteit in Christus.”

Zorg dat je er bij bent en mis deze machtige onderwijsavonden vanuit Gods Woord niet!
Aanvang: 20:00 uur
Galjoenstraat 1, Zaandam

Er kunnen geen reacties meer worden geplaatst.

X