Onderwijsdienst

Elke vrijdag komen wij samen om ons te verdiepen in het Woord van God. De avond start met een krachtige en enthousiaste lofprijs en aanbidding waarna de meest uiteenlopende Bijbelse thema's worden behandeld. Diverse gastsprekers nemen ons mee in de werkelijkheid van God. Thema’s als ‘Wie je bent in Christus’, ‘Gods plan voor jouw leven’, ‘De wederkomst van Jezus Christus’ en ‘Bijbelse helden’ komen aan bod.

De kern van de vrijdagavond is dat wij een vurige liefde voor Jezus Christus krijgen en ons leven helemaal aan Hem toevertrouwen.

U bent van harte welkom op de vrijdagavond. 

‘Geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.’ Judas 1:20

 

Iedere vrijdagavond, aanvang 20:00 uur