Bekering

Mijn eerste ontmoeting met de Here Jezus Christus kan ik mij nog goed herinneren. Op mijn huwelijksdag kreeg ik een Bijbel. Heus, een echte witte en vooral grote Bijbel! Het vreemde was dat als ik door het huis liep en langs de Bijbel ging, ik iedere keer dacht; zal ik het gaan lezen? Ik besloot dit niet te doen. Toch bleef de vraag steeds klinken, steeds harder, het leek wel of de Bijbel zei dat hij gelezen wilde worden. Ik wist, dat als God zou bestaan, Hij zich door de Bijbel heen aan mij kon tonen. Op 18 april 2003 besloot ik om het in mijn wanhoop naar God uit te schreeuwen. God ik pak één keer de bijbel. Als U werkelijk bestaat dan moet U zich maar aan mij laten zien, zodat ik kan geloven! Bij het openen van de Bijbel begon ik te lezen en de woorden van God doorstroomde mijn hart. Ik werd zo warm en enthousiast dat ik niet meer kon stoppen met lezen. Wat ik gevraagd had was gebeurd en alles wat in de Bijbel stond werd voor mij de volle waarheid. Mijn besef van wat Jezus Christus voor mij had gedaan raakte mij diep in mijn hart. Die avond knielde ik in mijn woonkamer en vroeg de Here Jezus Christus om door zijn Heilige Geest in mijn hart te komen. Vanaf dat moment weet ik zeker dat God mijn Vader is en dat ik zijn kind ben.

Roeping

Mijn leven vernieuwde zich totaal. De diepe leegte veranderde in een diepe vreugde en mijn huwelijk werd een feest. Elke dag na mijn werk wilde ik direct naar huis om de Here Jezus te aanbidden en Gods Woord te lezen. Mijn leven kreeg ware betekenis en een doel, ik wilde voor de HERE gaan leven. Maar Hoe? Deze vraag hield mij dag en nacht bezig en ik bestormde de hemel voor een duidelijke roeping op mijn leven. Zoals altijd laat de Here een verlangend hart nooit onbeantwoord. Het woord van God sprak duidelijk tot mijn hart. In Jesaja 6: 8-9 Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij. Toen zeide Hij: Ga. Mijn hart werd toen enorm bewogen en de liefde voor het spreken van Zijn woord bruiste in mijn binnenste. Ja, ik wil dienen! Vanaf dat moment wist ik dat ik Gods woord zou gaan prediken en mensen helpen de Here Jezus Christus persoonlijk te (leren) kennen.

Ontstaan JerehSalem

"Zoals altijd laat de Here een verlangend hart nooit onbeantwoord."

Door de werking van het woord van God, waar ik non-stop over sprak, kregen vele mensen in mijn omgeving een persoonlijke relatie met de Here Jezus. Zo ontstond het verlangen en de noodzaak naar een plaats waar we elkaar konden ontmoeten en versterken door het woord van God en de gebeden. Eerst hield ik twee maal per week samenkomsten in mijn woning, maar al snel werd mijn woning te klein. Ze zaten zelfs in mijn keuken! Toen kwam de vraag, zal ik groter gaan wonen of zullen wij de Heer gaan vragen of Hij ons een plaats wil bereiden?

 Het Lichtschip

Bij het ontvangen van de roeping voor mijn leven, kreeg ik het op mijn hart om te bidden voor een leegstaand kerk gebouw, ik ben hier letterlijk naar toe gegaan, om samen met een broeder te bidden en God te vragen of Hij het gebouw in ons bezit wilde geven. Maar door de drukke omstandigheden in mijn leven, raakte deze gebeden op de achtergrond en later dacht ik er niet meer aan. Het zou nog zeven jaar gaan duren voordat dit gebed verhoort zou worden. Tijdens het zoeken naar een nieuwe locatie voor de gemeente, viel mijn oog wederom op de voormalige kerk "Het Lichtschip" te Zaandam. Ik zocht contact en kreeg te horen dat het gebouw niet te koop was, nu wist ik zeker dat God een groter plan had dan wij voor mogelijk hielden. Wij als gemeente gingen bidden dat wij deze plaats in ons bezit zouden krijgen, en een paar maanden later en heel wat gesprekken verder, ging de spreekwoordelijke kogel door de kerk! JerehSalem zou het Lichtschip betreden! God vergeet onze gebeden niet. In deze eerste zeven jaar heb ik veel mogen leren uit het Woord van God. Niet alleen in studie, maar ook veel in praktijk! Wie bidt, ontvangt!!! Op vier verschillende locaties hebben wij diensten mogen houden, maar nu hebben wij vaste grond onder onze voeten! Hij heeft gegeven dat wat wij van Hem vroegen!