ANBI

Algemene gegevens

JerehSalem
Galjoenstraat 1
1503 AN Zaandam
075-202 6373
info@jerehsalem.nl
RSIN-nummer: 820479470
KvK-nummer: 34327799


Doelstelling JerehSalem

Het beleidsplan van Stichting Jerehsalem is zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn gekoppeld aan de doelstelling van de stichting, welke is:
 • Mensen bekend maken met Jezus Christus als de Verlosser.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande, in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de Stichting.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het organiseren van bijeenkomsten waar het vernieuwende werk van Jezus Christus centraal staat.
 • Gezinnen, ouders, kinderen en alleenstaanden een geestelijk tehuis bieden.
 • Geestelijk opvoeding te verzorgen, mede door het organiseren van trainingen.
 • Verspreiding van lectuur.
 • Bijeenbrengen van geldelijke middelen om de doelstelling van de stichting te kunnen verwezenlijken.
 • Het gebruik maken van sociale media.
 • Het ondersteunen van de bediening welke ten doel heeft de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus om daarmee een antwoord te geven op de nood van de mens, alsmede het bieden van een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en verzorging.
 • De stichting heeft als grondslag het Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de Stichting.

De geloofsbelijdenis van Stichting Jerehsalem luidt als volgt:

 • we geloven in één God: Vader, Zoon en Heilige Geest;
 • we geloven dat het Oude en het Nieuwe Testament volledig geïnspireerd geschreven en aan ons gegeven zijn, en alle waarheden bevat voor het geloof en een christelijke levenswijze;
 • we geloven dat de mens gebroken en in zonde geboren wordt en daarom uit zichzelf geneigd is verkeerd te doen;
 • we geloven dat de mens die volhardt in het verkeerde te doen voor eeuwig verloren zal gaan;
 • we geloven dat alleen door de dood en opstanding van Jezus, er voor iedereen bevrijding van de macht van de zonde is en dat iedereen die gelooft en zich bekeert gered zal worden;
 • we geloven dat ieder mens die door Jezus gered is, volledig geheiligd moet worden;
 • we geloven dat de Heilige Geest getuige is van ieders redding door Jezus en van iedere heiligmaking;
 • ​​we geloven dat Jezus eens weer terug zal komen om alle doden op te wekken en om iedereen te oordelen.


Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting JerehSalem bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. R.J. Koffeman (voorzitter)
 • Dhr. J. Frelink (vice-voorzitter)
 • Dhr. D.J Kooi (penningmeester en secretaris)

 

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Stichting Jerehsalem kent betaalde krachten en vrijwilligers. Voor betaalde krachten gelden individuele arbeidsovereenkomsten.


Actueel verslag van activiteiten

De gemeente heeft een wekelijks programma:

Training:

 • Fundamententraining
 • Discovery
 • Opvoedingscursus
 • Huwelijkstrainingen
 • Medewerkersavonden
 • Rentmeesterschapstrainingen

Bijzondere events:

 • Concerten
 • Themadagen (jongeren/mannen/vrouwen/ouderen)
 • Trainingsseminars
 • All nation celebrations


Financiele verantwoording


Jaarverslag 2017 - 2019 - Stichting JerehSalem​

ANBI Jaarverslag 2020 - Stichting JerehSalem​

​​​​​​ANBI Jaarverslag 2021 - Stichting JerehSalem

​​​​​​ANBI Jaarverslag 2022 - Stichting JerehSalem