JerehSalem Kids CD

Tijdens de lofprijs en aanbidding in de JerehSalemKidsdiensten, gaf de Here ons nieuwe kinderliederen, passend bij het thema. Hierbij groeide het verlangen om deze mooie liederen op een cd te zetten. Dit hebben we gedaan in samenwerking met Marcel Zimmer. Met een prachtig resultaat! 

De liederen dagen de kinderen uit om met dans en gebaren de Here Jezus te prijzen en te aanbidden.