GROEP 1 T/M 8 IN JEREHSALEM VOLGEN JEZUS

Elke eerste en derde zondag van de maand doen de kinderen mee in de lofprijs en aanbidding van de eredienst, waarna de kinderen naar hun eigen groep gaan. In deze groepen, die zijn onderverdeeld in de jaargroepen van de basisschool, leren de kinderen wie de Here Jezus is en wil zijn voor hen vandaag! Een enthousiast team van kinderwerkers staat voor ze klaar!

Groep 1&2
Kinderen van de groepen 1&2 gaan samen met de kinderen van de groepen 3/tm8 na de lofprijs en aanbidding naar de school naast de kerk. Tijdens de inloop krijgen de kinderen in hun eigen groepen drinken en iets lekker en kunnen ze vertellen wat ze de afgelopen week allemaal hebben gedaan. Na het kringmoment wordt er naar een verhaal geluisterd, soms is er poppenkast of een leuk toneelstukje. Ook maken ze een werkje dat aansluit op het verhaal, wat ze mee naar huis mogen nemen. Als dit programma is afgelopen is er ruimte voor de kinderen om vrij te spelen. Als de dienst is afgelopen, willen we de ouders vragen om hun kinderen op te halen in de school.

Groep 3 t/m 8
Kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan samen met de kinderen van de groepen 1&2 na de lofprijs en aanbidding naar de school naast de kerk. Kinderen van al deze groepen komen onderverdeeld in de jaargroepen van de basisschool groepen bij elkaar. Binnen de groepen leren de kinderen elkaar en de leiding goed leren kennen. In de kring vertellen de kinderen hun belevenissen van de afgelopen week en is er tijd voor limonade en lekkers. Daarna volgt het thema van de zondag. Dit krijgt een vervolg door middel van een verhaal. Afsluitend is er een activiteit waarin de kinderen het thema spelenderwijs verwerken, bijvoorbeeld door een spel of een creatieve verwerking.