PEUTERS IN JEREHSALEM LEREN OVER JEZUS

In een mooie en eigentijdse ruimte bieden wij een gezellige en een veilige plaats, waar de kinderen een eigen programma volgen. De kinderen spelen, zingen, dansen, eten en drinken, luisteren naar een mooi bijbelverhaal en knutselen daarover. Zo mogen ook de jonge kinderen de Here Jezus leren kennen en dicht bij Hem zijn.  Met een enthousiast team van kinderwerkers zorgen wij graag voor uw kind(eren) tijdens de gehele eredienst.

Iedere zondagmorgen komen we met de peuters bij elkaar in een eigen ruimte. Je kunt je kind vanaf 9.45 uur brengen en na de dienst weer ophalen.

Als de kinderen binnenkomen is er eerst een speelmoment zodat ze even kunnen wennen. Er is genoeg leuk speelgoed aanwezig! Daarna vormen we een kring en vertelt de peuterleider spelenderwijs een Bijbelverhaal. Ook zingen we liedjes met elkaar. Vaak op een eenvoudige wijs en met veel gebaren en bewegingen. De peuters genieten hier volop van!