Privacyvoorwaarden

Privacy statement Stichting JerehSalem

De Stichting JerehSalem verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door vaste bezoekers verstrekte persoonlijke informatie.

Verwerking van uw gegevens

De Stichting JerehSalem houdt een administratie bij. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over alle activiteiten die betrekking hebben op de Stichting JerehSalem en onze betrokkenheid aan u te kunnen tonen.

Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens (naam en e-mailadres) wanneer u zich aanmeldt voor een cursus of andere activiteit. Dit kan via de website of wanneer u dit per mail aan ons heeft doorgegeven. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u zorgvuldig te kunnen informeren.   

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Mochten foto’s in het niet beveiligde deel geplaatst dan worden gemeenteleden hiervoor expliciet geïnformeerd en om toestemming gevraagd Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd en deze laten wijzigen of verwijderen (met inachtneming van onder andere onze administratieve verplichting zoals vastgelegd door de Belastingdienst). Wijzigingen kunt u per e-mail doorgeven aan de administratie van de Stichting JerehSalem via info@jerehsalem.nl.

Automatische verwijdering

Om de privacy en gegevensveiligheid van onze gebruikers te waarborgen, hanteren wij een beleid voor automatische gegevensverwijdering. Indien een gebruiker gedurende een periode van 6 maanden niet heeft ingelogd op ons systeem, zullen de persoonsgegevens die aan het account zijn gekoppeld automatisch worden verwijderd. Deze maatregel is genomen om ervoor te zorgen dat we alleen de persoonsgegevens bewaren die relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. 

Uitzending kerkdiensten

De kerkdiensten van Jerehsalem worden gefilmd. Deze opnames worden gebruikt voor uitzendingen op internet. Bij binnenkomst in de zaal wordt u erop gewezen dat er opnames worden gemaakt.

Afmelden voor mailings en overige informatie

Wilt onze emails niet meer ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via info@jerehsalem.nl

Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld (met behulp van Google Analytics) over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

De Stichting JerehSalem heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor betrokkenen binnen de gemeente die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. Bovendien gebruiken we de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over het privacybeleid

De Stichting JerehSalem houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met de administratie van de Stichting JerehSalem. De gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn: 
Stichting JerehSalem
Galjoenstraat 1, 1503 AN Zaandam
info@jerehsalem.nl

Privacybeleid Stichting JerehSalem. 
Versie: Juli 2023.