Het gezin is een plaats waar kinderen veilig behoren op te groeien. Hierin geeft de Bijbel praktische tips bij het creëren van een veilige omgeving.

Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen (Jozua 24:15b)

Tijdens deze seminar worden deze tips aangereikt en kunnen ook vragen gesteld worden die zullen bijdragen aan een goede structuur en een veilige omgeving binnen het gezin. Deze seminar zal een tijd van bemoediging zijn, een plaats waar je als ouder bevestiging mag ontvangen in de taak als opvoeder.  

Wilt u weten wanneer deze seminars gehouden worden, houd dan onze website in de gaten.