De Bijbel leert ons:

“En de Here zeide: Wie is dan de trouwe, de verstandige rentmeester, die de heer over zijn bedienden zal stellen om hun op tijd hun deel te geven?  (Lucas 12:42) (wijzigen)

De Bijbel leert ons dat wij goede rentmeesters moeten zijn over wat ons is toevertrouwd. Wij zijn rentmeester over onze tijd, onze bekwaamheden en over materiële zaken. Wij moeten het principe in acht nemen dat wij geen eigenaar zijn van dit alles, maar dat God de eigenaar is en wij de middelen ontvangen om het te beheren. Dit behoren wij te doen als een betrouwbaar persoon, zodat wij ook als kanaal gebruikt kunnen worden door God.

Wanneer ben ik een goed rentmeester? Tijdens deze avonden leer je over de dingen die God je wil geven en hoe je hier mee om behoort te gaan.

Thema’s die aan bod komen zijn; financiën, huishouden, werk en inkomen, belastingdienst, tienden en de positie in de gemeente.

Wilt u weten wanneer dit seminar start? Houd dan onze website in de gaten.